Hyväksyttiin uudet jäsenyydet ja todettiin, että yhdistyksellä on 876 varsinaista jäsentä.
Merkittiin tiedoksi yhdistyksen taloustilanne ja todettiin, että kesäkausi on ollut myös taloudellisesti hyvä.
Kuultiin toimikuntien kuulumiset
Hallitus päätti pyytää tarjoukset ja rahoitustarjoukset Avant kiinteistöhoitokoneesta tai vastaavasta. Mahdollinen investointi sisällytetään alueen investointitalousarvioon vuodelle 2022.
Päätettiin tilata asfaltointi HR3 ympärille sekä asfaltoida myös välittömässä läheisyydessä olevia paikkoja 4-5 kpl, liikuntaesteisten ja talvivierailija paikoiksi.
Päätettiin hankkia sähköinen kulkuportti jäterakennuksen läheisyyteen. Samalla siirretään päivittäinen käynti jätekatokseen sivuoven kautta. Jätekatoksen sivusta asfaltoidaan myös.
Hyväksyttiin uusi aluesuunnitelma ja todettiin, että voidaan rakentaa vielä yksi pitempi kausipaikka HR3 taakse. Loput uudesta laajennusalueesta rakennetaan suunnitelmien mukaan vierailijapaikoiksi siten, että saadaan alueelle myös ns. läpiajopaikkoja. Samalla HR3 taakse laitetaan viemäri- ja kesävesivaraus mahdollista uutta ajokaivoa varten.
Merkittiin tiedoksi saapunut posti
Todettiin, että yhdistyksen syyskokous on 20.11.2021 ja kesäkausi 2022 alkaa virallisesti 15.5.2022