SF-Caravan Lohenpyrstö ry

SF-Caravan Lohenpyrstö ry:n yhdistys toimii Raahessa ja lähiympäristössä. Raahen kaupunki tarjosi hienoa mahdollisuutta rakentaa leirintäalue Mikonkarin alueelle. Se oli lähtölaukaus hankkeelle, jonka seurauksena syntyi karavaanariyhdistys, joka otti päämääräkseen rakentaa oman SFC-alueen tarjotulle paikalle. Yhdistyksessä on jäseniä noin 870 (vuonna 2023)


Tervetuloa viihtymään Lohenpyrstöön!

Hallitus

Hallitus ohjaa ja koordinoi kaikkien palvelujen sujuvuutta

Hallituksen kokoukseen pyydetään tarvittaessa toimikuntien vetäjät, jotta tiedonkulku eri osa-alueilla voidaan turvata.

Lisäksi hallituksen kokoukseen voidaan kutsua muita hallituksen valitsemia henkilöitä

Hallitus pyrkii aktiivisesti lisäämään yhteistyötä myös kaupungin matkailutoimen kanssa

Hallituksen vastuulla on toimistopalvelut ja työntekijät

Päivittää tarvittaessa aluehinnaston sekä kehittää kassatoimintoja

Kausipaikkasopimuksista vastaa hallituksen nimeämät henkilöt


Kari Malkamäki

Puheenjohtaja

puheenjohtaja@lohenpyrsto.fi

Marko Simunaniemi

Varapuheenjohtaja

marko.simunaniemi@oulaistenlvi.fi

Kauko Meriläinen

Jäsen

kauko.merilainen@gmail.com

Matti Pekkarinen

Jäsen

mattipekkarinen0@gmail.com

Jari Juurikka

Jäsen

jari.juurikka@temrex.fi

Pirjo Mattila

Jäsen

piitulainen53@gmail.com

Heikki Ahtimaa

Jäsen

heikki.ahtimaa@gmail.com

Milla Pekkala

Jäsen

milla.pekkala@kotinet.com

Tapani Pelkonen

Jäsen

tapani.pelkonen@devs.fi

Kansliatoimikunta

Malkamäki Kari
044 068 7916
puheenjohtaja@lohenpyrsto.fi

Aluetoimikunta

Ahtimaa Heikki
050 315 7696
heikki.ahtimaa@gmail.com

Tapahtumatoimikunta

Pekkarinen Matti
040 058 8513
mattipekkarinen0@gmail.com

Keittiötoimikunta

Mankinen Hanna
044 542 7887
mankinen.hanna@gmail.com

Tiedotus- ja markkinointitoimikunta

Juurikka Jari
050 502 2019
jari.juurikka@temrex.fi

Kansliatoimikunta

Tehtävänä on kehittää Lohenpyrstön palveluita yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa

Toimikunta pyörittää matkailualueen toimintaa käytännön tasolla

Vastaa alueen isäntätyön hoidosta, isäntäviikkojen täyttämisestä sekä mahdollisten isäntäkorvausten ylläpidosta

Vastaa kesätyöntekijöiden ohjauksesta

Ylläpitää Lohenpyrstön yleistä turvallisuutta ja jakaa jäsenistölle tietoa turvallisesta karavaanielämästä

Perehdyttää kausipaikkalaiset sekä muun jäsenistön mm. turvavälisuosituksiin ja valvoo niiden toteutumista

Auttaa ja neuvoo jäsenistöä vaunun käyttöön ja vaunumatkailun turvallisuuteen liittyvissä asioissa

Järjestää tarvittavaa koulutusta, joita ovat esim. ensiapukoulutus ja sammutuskoulutusta

Toimikunnan tehtäviin kuuluu myös sosiaalitilatarvikkeiden tilaukset

Vastaa alueen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä siivoustoimesta

Toimikunta järjestää omaan toimialaansa liittyviä talkoita ja toteuttaa projekteja hallituksen päätösten mukaisesti

Aluetoimikunta vastaa kiinteistötyöstä huomioiden myös eri vuodenajat

Aluetoiminta kattaa rakennusten lisäksi myös tekniset järjestelmät esim. sähkö-, vesi-, viemäröinti ja lämpöjärjestelmät sekä alueen tietoliikenneverkon

Aluetoimikunta vastaa myös ulkoalueiden siisteydestä, istutuksista ja niiden hoidosta sekä jätehuollosta ja –lajittelusta

Huolehtii alueen sammutuskaluston kunnosta

Huolehtii ja valvoo alueella olevien sähkö-ym. laitteiden turvallisuudesta

Aluetoimikunta

TAPAHTUMATOIMIKUNTA

Huolehtii kokonaisvaltaisesti ohjelman järjestämisestä ja niiden läpiviemisestä yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa

Järjestää arpajaisia treffeillä ja tapahtumissa harkinnan mukaan

Vastaa tapahtumien tiedottamisesta yhdessä tiedotustoimikunnan kanssa

Toimikunta vastaa järjestyksenvalvontatyöstä tapahtumien aikana

Vastaa keittiön ja siihen liittyvien aputilojen ravitsemustilaluokituksen edellyttämistä toimenpiteistä

Ruokatarvikkeiden hankinnasta, säilytyksestä sekä ruoan valmistuksesta talkoisiin ja erilaisiin tilaisuuksiin

Vastaa kokonaisvaltaisesti tilaisuuksien keittiöjärjestelyistä

Keittiötoimikunta

Tiedotus- ja markkinointitoimikunta

Vastaa yhdistyksen tiedottamisesta

Ylläpitää yhdistyksen nettisivuja sekä Facebook-ryhmiä sekä mahdollisia muita ”epävirallisia” jäsenlistoja

Vastaa yhdistyslehden toteuttamisesta sekä juttutarjonnasta YT-alueen lehteen

Toteuttaa yhdessä YT-vastaavan kanssa YT-alueen tiedotuksen jäsenistölleen.