SF-Caravan Lohenpyrstö ry

SF-Caravan Lohenpyrstö ry:n yhdistys toimii Raahessa ja lähiympäristössä. Raahen kaupunki tarjosi hienoa mahdollisuutta rakentaa leirintäalue Mikonkarin alueelle. Se oli lähtölaukaus hankkeelle, jonka seurauksena syntyi karavaanariyhdistys, joka otti päämääräkseen rakentaa oman SFC-alueen tarjotulle paikalle. Yhdistyksessä on jäseniä noin 880 (vuonna 2023).


Tervetuloa viihtymään Lohenpyrstöön!

Hallitus

Hallitus ohjaa ja koordinoi kaikkien palvelujen sujuvuutta.

Hallituksen kokoukseen pyydetään tarvittaessa toimikuntien vetäjät, jotta tiedonkulku eri osa-alueilla voidaan turvata.

Lisäksi hallituksen kokoukseen voidaan kutsua muita hallituksen valitsemia henkilöitä.

Hallitus pyrkii aktiivisesti lisäämään yhteistyötä myös kaupungin matkailutoimen kanssa.

Hallituksen vastuulla on toimistopalvelut ja työntekijät.

Päivittää tarvittaessa aluehinnaston, sekä kehittää kassatoimintoja.

Kausipaikkasopimuksista vastaa hallituksen nimeämät henkilöt.


MARKO SIMUNANIEMI

Hallituksen Puheenjohtaja, Kansliatoimikunta

puheenjohtaja@lohenpyrsto.fi

KAUKO MERILÄINEN

Hallituksen Varapuheenjohtaja

kauko.merilainen@lohenpyrsto.fi

JARI JUURIKKA

Hallituksen Jäsen


jari.juurikka@lohenpyrsto.fi

TAPANI PELKONEN

Hallituksen Jäsen,
Sihteeri

sihteeri@lohenpyrsto.fi

MILLA PEKKALA

Hallituksen Jäsen


milla.pekkala@lohenpyrsto.fi

Eero Alapere

Hallituksen Jäsen, Aluetoimikunta

eero.alapere@lohenpyrsto.fi

Ulla Mankinen

Hallituksen Jäsen, Rahastonhoitaja


ulla.mankinen@lohenpyrsto.fi

Seppo Vivolin

Hallituksen Jäsen, Tapahtumatoimikunta


seppo.vivolin@lohenpyrsto.fi

Titta Ylimäki

Hallituksen Jäsen, Tiedotus- ja Markkinointitoimikunta


titta.ylimaki@lohenpyrsto.fi

Veli Tanskanen

Toimisto

info@lohenpyrsto.fi

Hanna Mankinen

Keittiötoimikunta

hanna.mankinen@lohenpyrsto.fi

Kansliatoimikunta

Tehtävänä on kehittää Lohenpyrstön palveluita yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa

Toimikunta pyörittää matkailualueen toimintaa käytännön tasolla

Vastaa alueen isäntätyön hoidosta, isäntäviikkojen täyttämisestä sekä mahdollisten isäntäkorvausten ylläpidosta

Vastaa kesätyöntekijöiden ohjauksesta

Ylläpitää Lohenpyrstön yleistä turvallisuutta ja jakaa jäsenistölle tietoa turvallisesta karavaanielämästä

Perehdyttää kausipaikkalaiset sekä muun jäsenistön mm. turvavälisuosituksiin ja valvoo niiden toteutumista

Auttaa ja neuvoo jäsenistöä vaunun käyttöön ja vaunumatkailun turvallisuuteen liittyvissä asioissa

Järjestää tarvittavaa koulutusta, joita ovat esim. ensiapukoulutus ja sammutuskoulutusta

Toimikunnan tehtäviin kuuluu myös sosiaalitilatarvikkeiden tilaukset

Vastaa alueen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä siivoustoimesta

Toimikunta järjestää omaan toimialaansa liittyviä talkoita ja toteuttaa projekteja hallituksen päätösten mukaisesti

Aluetoimikunta vastaa kiinteistötyöstä huomioiden myös eri vuodenajat

Aluetoiminta kattaa rakennusten lisäksi myös tekniset järjestelmät esim. sähkö-, vesi-, viemäröinti ja lämpöjärjestelmät sekä alueen tietoliikenneverkon

Aluetoimikunta vastaa myös ulkoalueiden siisteydestä, istutuksista ja niiden hoidosta sekä jätehuollosta ja –lajittelusta

Huolehtii ja valvoo alueella olevien sähkö-ym. laitteiden turvallisuudesta

Aluetoimikunta

Tapahtumatoimikunta

Huolehtii kokonaisvaltaisesti ohjelman järjestämisestä ja niiden läpiviemisestä yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa

Järjestää arpajaisia treffeillä ja tapahtumissa harkinnan mukaan

Vastaa tapahtumien tiedottamisesta yhdessä tiedotustoimikunnan kanssa

Toimikunta vastaa järjestyksenvalvontatyöstä tapahtumien aikana

Vastaa keittiön ja siihen liittyvien aputilojen ravitsemustilaluokituksen edellyttämistä toimenpiteistä

Ruokatarvikkeiden hankinnasta, säilytyksestä sekä ruoan valmistuksesta talkoisiin ja erilaisiin tilaisuuksiin

Vastaa kokonaisvaltaisesti tilaisuuksien keittiöjärjestelyistä

Keittiötoimikunta

Tiedotus- ja markkinointitoimikunta

Vastaa yhdistyksen tiedottamisesta

Ylläpitää yhdistyksen nettisivuja sekä Facebook-ryhmiä, sekä mahdollisia muita ”epävirallisia” jäsenlistoja

Vastaa yhdistyslehden toteuttamisesta, sekä juttutarjonnasta YT-alueen lehteen

Toteuttaa yhdessä YT-vastaavan kanssa YT-alueen tiedotuksen jäsenistölleen.