Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen sekä laati yhdistyksen toimintakertomuksen
Hallitus päätti, että jokaiseen kausipaikkaan kuuluu yksi isäntävelvoitevuorokausi
Päätettiin järjestää isäntäkoulutus ennen matkailukauden alkua
Velvoitettiin kiinteistötoimikuntaa laatimaan vuotuista kunnostussuunnitelmaa alueelle
Päätettiin aloittaa kokonaisvaltainen aluesuunnitelman teko, jossa huomioidaan pintavedet sekä niiden pois johtaminen
Nimettiin puheenjohtaja Caravan Huippujen edustajaksi
Täydennettiin toimikuntia
Päätettiin HR3 rahoituksen yksityiskohdista, yhdistyksen kokouksen mukaisesti
Todettiin Korona-rajoitusten rajoittavan toimintaa alueella mm. saunojen osalta