Merkittiin tiedoksi yhdistyksen taloustilanne ja todettiin, että yhdistyksen taloustilanne on hyvä.
Hallituksen järjestäytymisen yhteydessä valittiin varapuheenjohtajaksi Kauko Meriläinen, sihteeriksi ja jäsenkirjuriksi Marja Rytilä, rahastonhoitajaksi Hanna Salin sekä hänen varahenkilökis Eero Lukkarila. Nimettiin YT-yhdyshenkilöksi Kauko Meriläinen
Päivitettiin ja hyväksyttiin yhdistyksen taloussääntö.
Hallitus päätti toimikuntien tehtävä- ja vastuualueiden jaosta, samalla hallitus ryhtyy etsimään sopivia toimikuntien vetäjiä sekä toimikuntien toimijoita.